User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Proiectului de Amenajament Pastoral pentru suprafata de 184,24 ha pasune si 17,99 ha faneata apartinand UAT Horodnic de Sus

         AMENAJAMENT PASTORAL

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea inchirierii suprafetelor de 184,24 ha pasune si 17,99 ha faneata apartinand UAT Horodnic de Sus

       CAIET DE SARCINI

       CONTRACT CADRU

       DOCUMENTATIE ATRIBUIRE

Hotarare privind implementarea proiectului: ,,Modernizarea si dotarea Caminului Cultural, comuna Horodnic de Sus, judetul Suceava'' Anexa

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii silvice a padurii comunale Petrisor si pasunii impadurite Osoi ce apartin domeniului privat al comunei Horodnic de Sus intre comuna Horodnic de Sus si Ocolul Silvic Bucovina Campulung Moldovenesc

Contract de servicii silvice

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Horodnic de Sus pe anul 2017

Buget 2017

Lista sinteza a obiectivelor de investitii pe anul 2017

PROIECT DE HOTARARE privind implementarea proiectului ,,Construire si dotare Gradinita cu program prelungit in comuna Horodnic de Sus, judetul Suceava''

PROIECT DE HOTARARE privind modificarea si completarea HCL nr. 57/11.12.2009 privind aprobarea inventarului domeniului privat al comunei Horodnic de Sus

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ORGANIZAREA ,,TARGULUI DE CAI EDITIA A VI-A '' IN COMUNA HORODNIC DE SUS

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA VALORIFICARII CANTITATII DE 1267 MC VOLUM BRUT MASA LEMNOASA, DIN FONDUL FORESTIER AFLAT PE RAZA COMUNEI HORODNIC DE SUS, PROPRIETATE PUBLICA A COMUNEI HORODNIC DE SUS, JUDETUL SUCEAVA

PROIECT DE HOTARARE PENTRU APROBAREA PROGRAMULUI PRIVIND ACORDAREA DE FINANTARI NERAMBURSABILE IN ANUL 2017 DIN BUGETUL LOCAL AL COMUNEI HORODNIC DE SUS, JUDETUL SUCEAVA, PENTRU ACTIVITATI NONPROFIT DE INTERES LOCAL

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE LA 31.12.2016

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE LA 31.03.2017

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE LA 31.12.2014

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE LA 31.12.2015

SEDINTA ORDINARA 14.06.2017

SEDINTA ORDINARA 12.07.2017

SEDINTA ORDINARA 02.08.2017

-  PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Horodnic de Sus pe anul 2017

-  PROIECT DE HOTARARE privind organizarea programului ,,Luna Diaspora 2017 in comuna Horodnic de Sus, judetul Suceava''

-  PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea unui raport de evaluare si a caietului de sarcini pentru suprafetele de teren proprietate privata a comunei Horodnic de Sus, situate in zona Barc in vederea concesionarii  RAPORT DE EVALUARE

-   PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea valorificarii cantitatii de 2996 mc volum brut masa lemnoasa, din fondul forestier aflat pe raza comunei Horodnic de Sus, proprietate publica a comunei Horodnic de Sus, judetul Suceava

-   PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea intocmirii unui studiu de fezabilitate in vederea modernizarii drumului comunal ,,Drum SMA - Barc'' printr-un proiect finantat prin GAL Sucevita - Putna

-   PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea intocmirii Planului Urbanistic General al comunei Horodnic de Sus pentru perioada 2018-2028

Legaturi Utile

Vremea

Curs Valutar

Reclama

your ad here 300x2505